Λαμβάνετε τα άρθρα κάνοντας Like!


Ψυχολογικός Φάρος
alkoolismos

e-Psychology Magazine

ΜΑΝΙΟΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Η μανιοκατάθλιψη είναι η νόσος, όπου ο ασθενής παρουσιάζει μανία και κατάθλιψη σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του. Μπορούμε εύκολα να το οριοθετήσουμε αυτο και να το διακρίνουμε στο παρακάτω διάγραμμα:

Η μανία είναι η κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος που τη βιώνει έχει υποκειμενική αντίληψη του εαυτού του. Παρουσιάζει μια εικόνα ψευδή για τον εαυτό του με ροπή προς την παντοδυναμία (π.χ. υπερβολικά έξοδα στη διασκέδαση, καταπιάνεται με πολλές δουλειές που δεν μπορεί συνήθως να τις ολοκληρώσει, συνάπτει πολλές εφήμερες σχέσεις κ.λ.π.). Επίσης παρουσιάζει ένα έντονο ευφορικό αίσθημα, έχει τάση να παίρνει υψηλά ρίσκα, και εμφανίζει κατα περίπτωση έντονες εκρήξεις θυμού και κυκλοθυμίας (σύντομες και έντονες εναλλαγές του συναισθήματος από χαρά σε λύπη και το αντίθετο).

Ο ρόλος της μανίας στην μανιοκατάθλιψη
Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε μανία παρουσιάζει μη ρεαλιστικά αισθήματα υπεραισιοδοξίας και μεγαλομανίας χωρίς αυτο να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτα τα αισθήματα απλά επιβεβαιώνουν την λανθασμένη εντύπωση που έχει για τον εαυτό του, πως όλοι είναι κατώτεροί του και πως μπορεί να τα καταφέρει όλα μόνος του. Συνήθως, ο πάσχων πιστεύει ότι δεν χρείαζεται ξεκούραση με αποτέλεσμα την απώλεια ύπνου και την έλλειψη χαλάρωσης.

Επίσης παρουσιάζει εκκεντρικές συμπεριφορές θέλοντας να είναι στο επίκεντρο της προσοχής, με αποτέλεσμα να προσπαθεί να κάνει πολλά πράγματα χωρίς την δυνατότητα ολοκλήρωσής τους. Τέλος είναι επιρρεπής σε επικίνδυνες δραστηριότητες (πχ γρήγορη και επικίνδυνη οδήγηση), εξαιτίας αυτού του συναισθήματος της παντοδυναμίας που τον διακατέχει.

Ο ρόλος της κατάθλιψης στην μανιοκατάθλιψη
Κατά τη λήξη αυτής της φάσης της μανιοκατάθλιψης, συνήθως εγκαθίσταται η φάση της κατάθλιψης ή φάση της υπομανίας, που έχει έντονα καταθλιπτικά συμπτώματα. Η κατάθλιψη είναι η πιο διαδεδομένη ψυχική πάθηση στην εποχή μας (σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αγγίζει το 15% έως 20% ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου) και παρουσιάζεται σε ήπια, μέτρια και βαριά μορφή.

Βασικότερο χαρακτηριστικό για την διαπίστωση καταθλιπτικών συμπτωμάτων είναι η γνωστική τριάδα αρνητικών σκέψεων για τον εαυτό του, για την κοινωνία και το κοινωνικό περιβάλλον, για το μέλλον
Ένας άνθρωπος που πάσχει από κατάθλιψη μπορεί να έχει και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά ή ένα συνδυασμό αυτών. Τα βασικά συμπτώματα της νόσου είναι αισθήματα κατωτερότητας , λύπης, ενοχής και εκνευρισμού.

Σε πολύ σοβαρές μορφές κατάθλιψης μπορεί να παρατηρηθούν ψευδαισθήσεις και να υπάρξουν σκέψεις ή πράξεις αυτοτιμωρίας, αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικού ιδεασμού.
Η έγκαιρη διάγνωση της μανιοκατάθλιψης αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόληψης αυτών των οριακών και επικίνδυνων καταστάσεων και καθορίζει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των θεραπευτικών παρεμβάσεων.